Αναλογικός Πιεσοστάτης ατμού LEFOO LF25-6111-7, με σταθερή διαφορική πίεση 0.30bar, εύρος πίεσης λειτουργίας 3.0~7.0bar και σπείρωμα ρακόρ 1/8”

mobile