Αναλογικός Πιεσοστάτης ατμού LEFOO LF25-511-4.5, με σταθερή διαφορική πίεση 0.25bar, εύρος πίεσης λειτουργίας 2.0~4.5bar και σπείρωμα ρακόρ 1/8”

mobile