Αναλογικός πιεσοστάτης αέρος LEFOO LF18-1H, με ρύθμιση διαφορικού 1,8-4,5bar, πίεση λειτουργίας 8-10bar και σύνδεση 1port 1/4”

mobile