Αναλογικός πιεσοστάτης αέρος LEFOO LF10-L4H, με ρύθμιση διαφορικού 30/45psi, πίεση λειτουργίας 85-115psi και σύνδεση 4απλή R1/4”

mobile