Αναλογικός μονοφασικός πιεσοστάτης Italtechnica PMR5, με ρύθμιση πίεσης 1-5bar και σύνδεση 1/4” F.

mobile