Αναλογικός Διαφορικός Πιεσοστάτης WIKA A2G-40, με ρυθμιζόμενο μικροδιακόπτη (Micro switch), IP54, κλίμακα πίεσης 5mbar έως 45mbar και διαφορικό στα 2.5mbar.

mobile