Αναλογικός Διαφορικός Πιεσοστάτης LEFOO LF32-25, με κλίμακα πίεσης 500~2500(Pa), διαφορική πίεση 150(Pa) και σύνδεση Φ16

mobile