Αναλογικό Μεταλλικό Θερμόμετρο αποστάσεως, με αισθητήριο σε απόσταση | Φ52 / 0-500oC / INOX CAPILLARY

mobile