Αναλογικό Χρονικό ράγας KRK SZRM1 | Delay-ON/OFF, Flasher | 0.06sec-30h 230Vac – 12Vac/dc

mobile