Αναλογικό Αισθητήριο Πίεσης Lefoo -1 έως +1bar, 4..20mA | Series T200

mobile