Αναλογικό Αισθητήριο Πίεσης Lefoo 0-16bar, 4..20mA | Series T2000

mobile