Αναλογικό Αισθητήριο Πίεσης Lefoo 0-12bar, 4..20mA | Series T2000

mobile