Αισθητήριο Θερμοκρασίας LAE PTC1000 – QT1K20P-X, με διάμετρο στελέχους ∅ 6x40mm και καλώδιο 2m

mobile