Αισθητήριο Θερμοκρασίας LAE PTC1000 – QT1K20P, με διάμετρο στελέχους ∅ 6x20mm και καλώδιο 2m

mobile